• بازدید میدانی بخشدار یانسراز کارخانه پنیرناقبی و گاز پرکنی شهرک صنعتی سفید چاه بهشهر
بازدید میدانی بخشدار یانسراز کارخانه پنیرناقبی و گاز پرکنی شهرک صنعتی سفید چاه بهشهر
1397/02/16 \\ اخبار \\ 0 نظر

نظارت وارزیابی خدمات وبررسی مشکلات دربازدیدمیدانی بخشداریانسرازکارخانه پنیرناقبی وگاز پرکنی شهرک صنعتی سفید چاه بهشهر

  • تسهیلات برای فعالیت در زمینه ی اقامتگاه محلی و بوم گردی و گردشگری
تسهیلات برای فعالیت در زمینه ی اقامتگاه محلی و بوم گردی و گردشگری
1397/02/10 \\ اخبار \\ 0 نظر

با توجه به بخشنامه های موجود در اداره میراث فرهنگی و گردشگری و با حمایت بخشداری بخش #یانه_سر ، افرادی که قصد اشتغال زایی در راستای ...

  • موارد یافته شده : 7