• هم اندیشی مشترک بخشدار یانسربهشهر با خیر گرانقدر مدارس منطقه آقای میرخانی
هم اندیشی مشترک بخشدار یانسربهشهر با خیر گرانقدر مدارس منطقه آقای میرخانی
1397/06/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

بخشدار محترم بخش #یانه_سر ، روز گذشته از مرکز جامع سلامت روستای #ارضت بازدید به عمل آورده و در این بازدید جلسه ای با پزشک، بهورز و ماما این مرکز برگزار کرده و به بررسی مشکلات و مسائل این مرکز نشستند. این بازدیدها

  • برگزاری جلسه با بخشدار محترم. فرماندهی محترم پاسگاه  شهدا. دهیار ومدیرآموزگارمحترم آزادگان ارضت
برگزاری جلسه با بخشدار محترم. فرماندهی محترم پاسگاه شهدا. دهیار ومدیرآموزگارمحترم آزادگان ارضت
1397/06/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

برگزاری جلسه با بخشدار محترم. فرماندهی محترم پاسگاه شهدا. دهیار ومدیرآموزگارمحترم آزادگان ارضت

  • موارد یافته شده : 12