• هم اندیشی وبررسی مشکلات بخش یانسر باحضور نماینده محترم مجلس
هم اندیشی وبررسی مشکلات بخش یانسر باحضور نماینده محترم مجلس
1397/06/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

هم اندیشی وبررسی مشکلات بخش یانسر باحضور نماینده محترم مجلس ، امام جمعه محترم وبخشدار ارزشی وشوراهاودهیاران فعال هزارجریب بهشهر

  • اهدای لوازم ورزشی ویژه از طرف مقام محترم تربیت بدنی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر جناب آقای  " علی  حیدریان "
اهدای لوازم ورزشی ویژه از طرف مقام محترم تربیت بدنی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر جناب آقای " علی حیدریان "
1397/06/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

اهدای لوازم ورزشی ویژه از طرف مقام محترم تربیت بدنی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر جناب آقای " علی حیدریان " 🌹 به آموزشگاه آزادگان ارضت جهت اجرای بهتر طرح های تابستانه

  • موارد یافته شده : 15