• بازدید استاندار مازندران و مسئولان استانی و شهرستانی از پروژه های عمرانی سطح بخش یانسر
بازدید استاندار مازندران و مسئولان استانی و شهرستانی از پروژه های عمرانی سطح بخش یانسر
1396/05/05 \\ اخبار \\ 0 نظر

بازدید استاندار مازندران و مسئولان استانی و شهرستانی از پروژه های عمرانی سطح بخش یانسر و آبیاری تحت فشار باغات ارضت با حضور فرماندار و امام جمعه و بخشدار محترم و ادارات بهشهر

  • احداث درمانگاه از سوی شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان بهشهر
احداث درمانگاه از سوی شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان بهشهر
1396/03/02 \\ اخبار کوتاه \\ 0 نظر

علیرغم بازسازی مرکز بهداشت با عنایت به اینکه ساختمان مذکور جوابگوی اهالی و روستاهای تحت پوشش نبود ، لذا درخواست درمانگاه شد که مورد موافقت قرار گرفت .

  • موارد یافته شده : 6