• وام اشتغالزایی در سامانه کارا
وام اشتغالزایی در سامانه کارا
1397/02/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

به اطلاع آن دسته از عزیزانی که جهت وام اشتغالزایی در سامانه کارا ثبت نام نموده اندمیرساند جهت اخذ مجوزدر رسته مورد ثبت نام به ادارات مربوطه درشهرستان بهشهر مراجعه نمایند

  • تشکر از  خیّر محترم جناب آقای #پور_سلطان
تشکر از خیّر محترم جناب آقای #پور_سلطان
1397/01/28 \\ اخبار \\ 0 نظر

بدینوسیله از خیّر محترم جناب آقای #پور_سلطان که دو مرحله جهت بازسازی مدرسه ی #آزادگان_ارضت و همچنین در خرید و نصب #پنل_خورشیدی تابلوی ورودی روستا، کمک و مساعدت مالی داشته اند تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان طلب نیک روزی و سعادت برای ایشان داریم.

  • موارد یافته شده : 7