• جلسه اعضاء محترم شورای اسلامی روستای ارضت  درخصوص تعیین هیئت رئیسه
جلسه اعضاء محترم شورای اسلامی روستای ارضت درخصوص تعیین هیئت رئیسه
1397/06/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

آقای بخشعلی آهنگر بعنوان رئیس شورا وحسین مظفری نائب رئیس ومحمد محمدرضایی بعنوان منشی ابقاء وبه فعالیت خویش ادامه می دهند

  • احداث دیوارسنگی( مالن چینی )دورحیاط وپارک دهیاری ارضت
احداث دیوارسنگی( مالن چینی )دورحیاط وپارک دهیاری ارضت
1397/06/06 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

ارائه خدمات درمانی ازسوی تیم پزشکی بسیج دانشجویی درروستای ارضت به صورت خانه به خانه انجام گرفت (مورخه ۸/ ۵/ ۱۳۹۷)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • موارد یافته شده : 76