• آبشار زیبای معروف به (اوترتره) باارتفاع حدود یکصد متر یکی از جاذبه های گردشگری درروستای ارضت.
آبشار زیبای معروف به (اوترتره) باارتفاع حدود یکصد متر یکی از جاذبه های گردشگری درروستای ارضت.
1397/03/06 \\ جاذبه های گردشگری \\ 0 نظر

آبشار زیبای معروف به (اوترتره) باارتفاع حدود یکصد متر یکی از جاذبه های گردشگری درروستای ارضت.

  • آماده سازی زمینهای شالیزاری جهت نشاء درمزارع رودبار ارضت
آماده سازی زمینهای شالیزاری جهت نشاء درمزارع رودبار ارضت
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

آماده سازی زمینهای شالیزاری جهت نشاء درمزارع رودبار ارضت

  • 1
  • 2
  • 3
  • موارد یافته شده : 57