• جلسه ی بخشدار محترم یانه سر با دهیاران و شوراها جهت تغییرالگوی کشت و توسعه هزارجریب
جلسه ی بخشدار محترم یانه سر با دهیاران و شوراها جهت تغییرالگوی کشت و توسعه هزارجریب
1396/05/17 \\ اخبار \\ 0 نظر

جلسه ی بخشدار محترم یانه سر با دهیاران و شوراها جهت تغییرالگوی کشت و توسعه هزارجریب

  • بازدید استاندار مازندران و مسئولان استانی و شهرستانی از پروژه های عمرانی سطح بخش یانسر
بازدید استاندار مازندران و مسئولان استانی و شهرستانی از پروژه های عمرانی سطح بخش یانسر
1396/05/05 \\ اخبار \\ 0 نظر

بازدید استاندار مازندران و مسئولان استانی و شهرستانی از پروژه های عمرانی سطح بخش یانسر و آبیاری تحت فشار باغات ارضت با حضور فرماندار و امام جمعه و بخشدار محترم و ادارات بهشهر

  • موارد یافته شده : 9