• پروژه  ی عکاسی حرفه ای از روستای ارضت
پروژه ی عکاسی حرفه ای از روستای ارضت
1396/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

روزهای پنجشنبه و جمعه ، 4 و 5 خرداد ماه 1396 ، یک گروه 9 نفره از عکاسان حرفه ای با هماهنگی دهیار محترم آقای مخدومی به روستای ارضت آمدند .

  • پروژه  ی عکاسی حرفه ای از روستای ارضت
پروژه ی عکاسی حرفه ای از روستای ارضت
1396/03/06 \\ اخبار کوتاه \\ 0 نظر

روزهای پنجشنبه و جمعه ، 4 و 5 خرداد ماه 1396 ، یک گروه 9 نفره از عکاسان حرفه ای با هماهنگی دهیار محترم آقای مخدومی به روستای ارضت آمدند .

  • موارد یافته شده : 3