• هم اندیشی وبررسی مشکلات بخش یانسر باحضور نماینده محترم مجلس
هم اندیشی وبررسی مشکلات بخش یانسر باحضور نماینده محترم مجلس
1397/06/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

هم اندیشی وبررسی مشکلات بخش یانسر باحضور نماینده محترم مجلس ، امام جمعه محترم وبخشدار ارزشی وشوراهاودهیاران فعال هزارجریب بهشهر

  • جلسه ی بخشدار محترم یانه سر با دهیاران و شوراها جهت تغییرالگوی کشت و توسعه هزارجریب
جلسه ی بخشدار محترم یانه سر با دهیاران و شوراها جهت تغییرالگوی کشت و توسعه هزارجریب
1396/05/17 \\ اخبار \\ 2 نظر

جلسه ی بخشدار محترم یانه سر با دهیاران و شوراها جهت تغییرالگوی کشت و توسعه هزارجریب

  • موارد یافته شده : 2