• ادامه ی طرح تابستانه در پنجمین ماه سال ۹۷
ادامه ی طرح تابستانه در پنجمین ماه سال ۹۷
1397/06/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

ادامه ی طرح تابستانه در پنجمین ماه سال ۹۷

  • ۱۵اریبهشت روز "ماما "
۱۵اریبهشت روز "ماما "
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

۱۵اریبهشت روز "ماما "را به همه ماماهای ارضت بویژه سرکار خانم اسلامی که خالصانه در مرکز جامع سلامت ارضت خدمت می کنند مبارکباد.

  • موارد یافته شده : 8