• ۱۵اریبهشت روز "ماما "
۱۵اریبهشت روز "ماما "
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

۱۵اریبهشت روز "ماما "را به همه ماماهای ارضت بویژه سرکار خانم اسلامی که خالصانه در مرکز جامع سلامت ارضت خدمت می کنند مبارکباد.

  • روز معلم گرامی باد
روز معلم گرامی باد
1397/02/16 \\ اخبار \\ 0 نظر

به هراداره ای میریم کارمندنشسته وارباب رجوع ایستاده ! به جزءکلاس درس که ارباب رجوع نشسته ومعلم ایستاده است . هفته " معلم" برتمامی معلمان بویژه معلم ارزشمندروستای ارضت جناب دهخدا عزیز مبارکباد.

  • موارد یافته شده : 3