• خرید وتعویض لامپ های سوخته  شده چراغهای خیابانی  از سوی شورای اسلامی ودهیاری ارضت(۱۴۰۰/۶/۲۴)
خرید وتعویض لامپ های سوخته شده چراغهای خیابانی از سوی شورای اسلامی ودهیاری ارضت(۱۴۰۰/۶/۲۴)
1402/11/11 \\ عملکرد دهیاری \\ 0 نظر

بدینوسیله از زحمات وهمکاری متقابل اداره برق شهرستان بهشهر درخصوص تعویض لامپ ها نهایت سپاسگزاری را داریم

  • 1
  • 2
  • موارد یافته شده : 23