• برف دشو (برف و شیره خرمالو) یکی از دسر‌های مازندرانی‌ها در روز‌ها و شب‌های برفی است.
برف دشو (برف و شیره خرمالو) یکی از دسر‌های مازندرانی‌ها در روز‌ها و شب‌های برفی است.
1399/11/04 \\ مقالات \\ 0 نظر

مازندرانی‌ها روی برف این نعمت خدا دادی شیره خرمالو‌ی جنگلی می‌ریزند و می‌خورند.

  • یک کار اشتباه موقع پاک کردن  وخشک کردن زعفران
یک کار اشتباه موقع پاک کردن وخشک کردن زعفران
1399/10/12 \\ مقالات \\ 0 نظر

هرگز زعفران را روی روزنامه قرار ندهید این کار باعث آلودگی کلاله شده ودر آزمایش سرب را بالا نشان می دهد.

  • موارد یافته شده : 15