• هم اندیشی توجیهی سامانه اشتغال روستایی کارا
هم اندیشی توجیهی سامانه اشتغال روستایی کارا
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

هم اندیشی توجیهی سامانه اشتغال روستایی کارا باحضوردهیاران، شورای بخش، کارشناسان ادارات وبخشدار محترم بخش یانسر

  • آبشار زیبای معروف به (اوترتره) باارتفاع حدود یکصد متر یکی از جاذبه های گردشگری درروستای ارضت.
آبشار زیبای معروف به (اوترتره) باارتفاع حدود یکصد متر یکی از جاذبه های گردشگری درروستای ارضت.
1397/03/06 \\ جاذبه های گردشگری \\ 0 نظر

آبشار زیبای معروف به (اوترتره) باارتفاع حدود یکصد متر یکی از جاذبه های گردشگری درروستای ارضت.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • موارد یافته شده : 100