عملکرد دهیاری
تاریخچه و معرفی روستا
  • روستای ارضت از توابع بخش یانه سر بهشهر می باشد
روستای ارضت از توابع بخش یانه سر بهشهر می باشد
1396/02/19 \\ تاریخچه و معرفی روستا \\ 1 نظر

نام روستا ارضت می باشد ودرموردوجه تسمیه روستا باید گفت که اسم روستا ابتداپلردواسبا خیل نام داشت ومکان اولیه آن درضلع جنوب شرقی مکان فعلی بوده بعدازمدتی بدلیل امنیت بیشترودوری ازمکان پرخطر به منطقه وسیعتر که اراضی زراعی ومرتعی بودنقل مکان کرده وپیدایش مکان فعلی سبب شده است درواقع ارضت به معنای زمین وسیع وزیاد میباشد.

صوت و تصویر
  • اودنگ چیست ؟  وسلیه ای بود که برای آسیاب کردن گندم ازش استفاده می کردن
اودنگ چیست ؟ وسلیه ای بود که برای آسیاب کردن گندم ازش استفاده می کردن
1399/12/01 \\ صوتی و تصویری \\ 0 نظر

در زمانهای قدیم روی جوی آبی که شدت جریانش زیاد بود بنایی ایجاد می کردن که در پایین این بنا همچی چیزی ایجاد می کردن یه تخته سنگی را در وسط بنای اتاق مانند یه چاله درست می کردن که اون تخته سنگو داخل چاله قرار می دادن