• غروب ارضت - امیرمحمد مخدومی
غروب ارضت - امیرمحمد مخدومی
1401/12/28 \\ صوتی و تصویری \\ 0 نظر

غروب ارضت - امیرمحمد مخدومی

  • اودنگ چیست ؟  وسلیه ای بود که برای آسیاب کردن گندم ازش استفاده می کردن
اودنگ چیست ؟ وسلیه ای بود که برای آسیاب کردن گندم ازش استفاده می کردن
1399/12/01 \\ صوتی و تصویری \\ 0 نظر

در زمانهای قدیم روی جوی آبی که شدت جریانش زیاد بود بنایی ایجاد می کردن که در پایین این بنا همچی چیزی ایجاد می کردن یه تخته سنگی را در وسط بنای اتاق مانند یه چاله درست می کردن که اون تخته سنگو داخل چاله قرار می دادن

  • 1
  • 2
  • 3
  • موارد یافته شده : 60