• اودنگ چیست ؟  وسلیه ای بود که برای آسیاب کردن گندم ازش استفاده می کردن
اودنگ چیست ؟ وسلیه ای بود که برای آسیاب کردن گندم ازش استفاده می کردن
1399/12/01 \\ صوتی و تصویری \\ 0 نظر

در زمانهای قدیم روی جوی آبی که شدت جریانش زیاد بود بنایی ایجاد می کردن که در پایین این بنا همچی چیزی ایجاد می کردن یه تخته سنگی را در وسط بنای اتاق مانند یه چاله درست می کردن که اون تخته سنگو داخل چاله قرار می دادن

  • تلم زنی در حقیقت نوعی تلاش برای تبدیل یک محصول به چند محصول دیگر می باشد
تلم زنی در حقیقت نوعی تلاش برای تبدیل یک محصول به چند محصول دیگر می باشد
1399/12/01 \\ صوتی و تصویری \\ 0 نظر

یکی از آئین ها و سنت های معروفی که در بین روستائیان و دامداران رواج داشته و همچنان نیز در برخی نقاط زنده و رواج دارد "تلم زنی" است. تلم زنی در حقیقت نوعی تلاش برای تبدیل یک محصول به چند فرآورده و محصول دیگر می باشد

  • 1
  • 2
  • 3
  • موارد یافته شده : 59