• بازدید رئیس مرکز شهدا و کارشناسان از خزانه های برنج روستای ارضت و ارائه توصیه های فنی
بازدید رئیس مرکز شهدا و کارشناسان از خزانه های برنج روستای ارضت و ارائه توصیه های فنی
1399/09/12 \\ اخبار \\ 0 نظر

در تاریخ ۲۷ فروردین ۹۹ در این بازدید بعلت زیاد بودن آب رودخانه مسیر دو کیلومتری جهت بازدید با تراکتور کشاورزان طی مسیر شد.

  • جلسه هم اندیشی اعضاء شورای اسلامی ودهیاری با پزشک وپرسنل محترم مرکز جامع سلامت وخانه بهداشت
جلسه هم اندیشی اعضاء شورای اسلامی ودهیاری با پزشک وپرسنل محترم مرکز جامع سلامت وخانه بهداشت
1399/09/12 \\ اخبار \\ 0 نظر

شایان ذکر است تعداد ۶۰ عدد ماسک از سوی شورا ودهیاری جهت اهداء به بیماران مراجعه کننده ، تحویل مرکز جامع سلامت رسول اکرم (ص)روستا گردید.99/1/25

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • موارد یافته شده : 93