• تشکر از  خیّر محترم جناب آقای #پور_سلطان
تشکر از خیّر محترم جناب آقای #پور_سلطان
1397/01/28 \\ اخبار \\ 0 نظر

بدینوسیله از خیّر محترم جناب آقای #پور_سلطان که دو مرحله جهت بازسازی مدرسه ی #آزادگان_ارضت و همچنین در خرید و نصب #پنل_خورشیدی تابلوی ورودی روستا، کمک و مساعدت مالی داشته اند تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان طلب نیک روزی و سعادت برای ایشان داریم.

  • آموزشگاه آزادگان ارضت
آموزشگاه آزادگان ارضت
1397/01/27 \\ اخبار \\ 0 نظر

آموزشگاه آزادگان ارضت دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ه ش

  • موارد یافته شده : 17