• تعویض لوله شکسته آب شرب روستا درمسیر جاده اصلی ،نرسیده به ورودی روستا و....(۹۸/۱۰/۶)
تعویض لوله شکسته آب شرب روستا درمسیر جاده اصلی ،نرسیده به ورودی روستا و....(۹۸/۱۰/۶)
1398/12/08 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

تعویض لوله شکسته آب شرب روستا درمسیر جاده اصلی ،نرسیده به ورودی روستا و....(۹۸/۱۰/۶)

  • پیشرفت کاری مراحل احداث سرویس بهداشتی،آشپزخانه وبالکن حسینیه روستای ارضت
پیشرفت کاری مراحل احداث سرویس بهداشتی،آشپزخانه وبالکن حسینیه روستای ارضت
1398/12/08 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

حسینیه ارضت نیازمندهرگونه مساعدت از سوی شما اهالی محترم وخیرین عزیز می باشد

  • 1
  • 2
  • موارد یافته شده : 31