• نصب سیستم  تصفیه خانه جهت هدایت آب به باغات
نصب سیستم تصفیه خانه جهت هدایت آب به باغات
1396/05/18 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

نصب سیستم تصفیه خانه جهت هدایت آب به باغات احداث شده که از استخر شماره یک مورد بهره برداری قرار می گیرد

  • مرمت و تعویض لوله های آب شرب روستا واقع درخیابان ثامن دوم
مرمت و تعویض لوله های آب شرب روستا واقع درخیابان ثامن دوم
1396/05/14 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

همکاری اهالی محترم روستا با شورای اسلامی و دهیاری روستای ارضت درخصوص مرمت وتعویض لوله های آب شرب روستا واقع درخیابان ثامن دوم که منجر به قطع شدن آب روستا گردیده بود تشکر ازهمه کسانی که متقبل زحمت شدند

  • 1
  • 2
  • موارد یافته شده : 24