• مشارکت اهالی محترم در عمران وآبادانی روستا
مشارکت اهالی محترم در عمران وآبادانی روستا
1399/11/14 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

جمعه ۹۹/۱۱/۱۰ مشارکت اهالی محترم در عمران وآبادانی روستا

  • اجرای  دال فلزی بر روی عرضی جدول ، در روبروی ساختمان دهیاری روستای ارضت
اجرای دال فلزی بر روی عرضی جدول ، در روبروی ساختمان دهیاری روستای ارضت
1399/11/04 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

اجرای دال فلزی بر روی عرضی جدول ، در روبروی ساختمان دهیاری روستای ارضت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • موارد یافته شده : 62