• بارگیری وپخش تعداد ۸ سرویس بار از نوع مخلوط رودخانه ای در برخی از خیابانهای روستا
بارگیری وپخش تعداد ۸ سرویس بار از نوع مخلوط رودخانه ای در برخی از خیابانهای روستا
1399/09/09 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

🔶امروز انجام گرفت (۹۹/۱/۱۶) بارگیری وپخش تعداد ۸ سرویس بار از نوع مخلوط رودخانه ای در برخی از خیابانهای روستا جهت بهبود عبور و مرور وسایل نقلیه از سوی شورای اسلامی ودهیاری ارضت .

  • 1
  • 2
  • موارد یافته شده : 36