• آخرین روز نهالکاری؛ در روستای ارضت
آخرین روز نهالکاری؛ در روستای ارضت
1397/01/27 \\ عملکرد دهیاری \\ 0 نظر

یش از ۷۰۰اصله انواع نهالها از هفته درختکاری تاکنون در حاشیه جاده فرعی ، محوطه حیاط مدرسه ومرکز جامع سلامت ودیگرنقاط روستاکاشته شد . "دهیاری وشورای اسلامی ارضت "

  • نصب پنل خورشیدی بر روی تابلوی ورودی روستای ارضت
نصب پنل خورشیدی بر روی تابلوی ورودی روستای ارضت
1397/01/27 \\ عملکرد دهیاری \\ 1 نظر

نصب پنل خورشیدی بر روی تابلوی ورودی روستای ارضت ازسوی دهیاری وشورای اسلامی روستای ارضت

  • موارد یافته شده : 2