• نقاشی  آقای امیر محمد مخدومی
نقاشی آقای امیر محمد مخدومی
1397/01/28 \\ مقالات \\ 0 نظر

نقاشی آقای امیر محمد مخدومی 🌹 پایه ی سوم ابتدایی

  • آموزش غیرمستقیم به دانش اموزان،  استفاده از عناصری مانند شیشه های رنگی، پنجره های مدور
آموزش غیرمستقیم به دانش اموزان، استفاده از عناصری مانند شیشه های رنگی، پنجره های مدور
1397/01/28 \\ مقالات \\ 0 نظر

استفاده از عناصری مانند شیشه های رنگی،، پنجره های مدور،، خط کشی های موازی،، تنه خشک درختان و لاستیک های مستعمل می تواند به شادابی محیط مدرسه کمک شایانی نماید.

  • موارد یافته شده : 5