• برگزاری جلسات مختلف بااهالی محترم روستای ارضت
برگزاری جلسات مختلف بااهالی محترم روستای ارضت
1398/12/08 \\ اخبار \\ 0 نظر

درپی مشکلات بوجود آمده درخصوص محل دفن زباله از سوی اداره محیط زیست وعدم زمین مناسب نسبت به دفن زباله مقرر گردید

  • موارد یافته شده : 1