• جلسه ی بخشدار محترم یانه سر با دهیاران و شوراها جهت تغییرالگوی کشت و توسعه هزارجریب
جلسه ی بخشدار محترم یانه سر با دهیاران و شوراها جهت تغییرالگوی کشت و توسعه هزارجریب
1396/05/17 \\ اخبار \\ 0 نظر

جلسه ی بخشدار محترم یانه سر با دهیاران و شوراها جهت تغییرالگوی کشت و توسعه هزارجریب

  • مرمت و تعویض لوله های آب شرب روستا واقع درخیابان ثامن دوم
مرمت و تعویض لوله های آب شرب روستا واقع درخیابان ثامن دوم
1396/05/14 \\ پروژه های عمرانی \\ 0 نظر

همکاری اهالی محترم روستا با شورای اسلامی و دهیاری روستای ارضت درخصوص مرمت وتعویض لوله های آب شرب روستا واقع درخیابان ثامن دوم که منجر به قطع شدن آب روستا گردیده بود تشکر ازهمه کسانی که متقبل زحمت شدند

  • موارد یافته شده : 14