• تشکر از  خیّر محترم جناب آقای #پور_سلطان
تشکر از خیّر محترم جناب آقای #پور_سلطان
1397/01/28 \\ اخبار \\ 0 نظر

بدینوسیله از خیّر محترم جناب آقای #پور_سلطان که دو مرحله جهت بازسازی مدرسه ی #آزادگان_ارضت و همچنین در خرید و نصب #پنل_خورشیدی تابلوی ورودی روستا، کمک و مساعدت مالی داشته اند تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان طلب نیک روزی و سعادت برای ایشان داریم.

  • مرمت وتعویض لوله های آب شرب روستا
مرمت وتعویض لوله های آب شرب روستا
1397/01/27 \\ اخبار \\ 0 نظر

همکاری اهالی محترم روستا با شورای اسلامی ودهیاری روستای ارضت درخصوص مرمت وتعویض لوله های آب شرب روستا واقع درخیابان ثامن دوم که منجر به قطع شدن آب روستا گردیده بود تشکر ازهمه کسانی که متقبل زحمت شدند

  • موارد یافته شده : 19