• هم اندیشی توجیهی سامانه اشتغال روستایی کارا
هم اندیشی توجیهی سامانه اشتغال روستایی کارا
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

هم اندیشی توجیهی سامانه اشتغال روستایی کارا باحضوردهیاران، شورای بخش، کارشناسان ادارات وبخشدار محترم بخش یانسر

  • برگزاری جلسه وکلاس آموزشی ازسوی مدیر کل محترم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ؛ روستاییان وعشایر استان مازندران
برگزاری جلسه وکلاس آموزشی ازسوی مدیر کل محترم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ؛ روستاییان وعشایر استان مازندران
1397/03/06 \\ اخبار \\ 0 نظر

برگزاری جلسه وکلاس آموزشی ازسوی مدیر کل محترم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ؛ روستاییان وعشایر استان مازندران باکارگزاران شرق استان درسالن اجتماعات فرمانداری بهشهر(۹۷/۲/۲۵)

  • 1
  • 2
  • موارد یافته شده : 22