• مرکز اورژانس هزارجریب بهشهر و موافقت ۵ میلیارد ریالی
مرکز اورژانس هزارجریب بهشهر و موافقت ۵ میلیارد ریالی
1399/11/05 \\ اخبار \\ 0 نظر

در رابطه با پیگیری دکتر شریعتی دبیرمجمع نمایندگان مازندران درخصوص اتمام آن پروژه با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی ، وزیر محترم بهداشت و درمان نسبت به تخصیص «تا سقف ۵ میلیارد ریال» موافقت خود را اعلام فرمودند.

  • موارد یافته شده : 1