• بارش برف هم اکنون در روستای ارضت 99/1/19
بارش برف هم اکنون در روستای ارضت 99/1/19
1399/09/06 \\ اخبار کوتاه \\ 0 نظر

بارش برف هم اکنون در روستای ارضت 99/1/19

  • امروز انجام گرفت (۹۹/۱/۱۶) بارگیری وپخش تعداد ۸ سرویس بار از نوع مخلوط رودخانه ای در برخی از خیابانهای روستا
امروز انجام گرفت (۹۹/۱/۱۶) بارگیری وپخش تعداد ۸ سرویس بار از نوع مخلوط رودخانه ای در برخی از خیابانهای روستا
1399/09/06 \\ اخبار کوتاه \\ 0 نظر

امروز انجام گرفت (۹۹/۱/۱۶) بارگیری وپخش تعداد ۸ سرویس بار از نوع مخلوط رودخانه ای در برخی از خیابانهای روستا

  • موارد یافته شده : 13